Samfunnsansvar

sertifisering

Bærekraft

Vi i BEWi er opptatt av at emballasjen vår blir laget og brukt på en miljøvennlig måte, og at den samtidig er av god kvalitet.

Vi har avtaler med de største kundene våre om at de leverer brukt emballasje tilbake til oss. Den resirkulerer vi og bruker som råvarer i plastproduksjonen vår. Opptil 20 % av råvarene våre kommer fra resirkulert materiale.

BEWi er også medlem av Grønt Punkt. Det vil si at vi betaler Grønt Punkt for å samle inn og gjenvinne emballasjen vår når du er ferdig med den.

Sertifiseringer

Vi er ISO-sertifisert etter standardene ISO-14001 og ISO-9001. Med det har vi har forpliktet oss til å følge et sett med lover og regler slik at produktene vår er av så høy kvalitet som mulig, og at produksjon vår fører til minimalt med forurensning til luft, vann og land.
Oppdatert