Innovasjon og utvikling i lang og god tradisjon

Nå oppretter vi ny avdeling for utvikling!

Publisert
 
BEWi har lange og gode tradisjoner for innovasjon og utvikling av emballasje. Nå samler vi alle oppgaver knyttet til dette i en egen avdeling også på norsk side, og bygger med dette ytterligere opp under vår strategi om å være en trendsetter og innovatør for nye emballasjeløsninger. Dette vil bidra til å styrke BEWis evne til verdiskaping på sikt, samt gjøre konsernet bedre posisjonert for å møte fremtiden.

Kjersti Strand, Leder for produktutvikling, har begynt det spennende arbeidet med å bygge opp den nye avdelingen. BEWi Utvikling overtar blant annet det fulle ansvaret for følgende oppgaver: 
                                                                  
1. Å følge opp BEWis til enhver tid gjeldende emballasjeprosjekter.
Her er BEWi Utvikling med på hele produktets reise; fra idé til leveringsklart produkt. Dette skjer gjerne i nært samarbeid og tett dialog med aktører innen næringsmiddelindustrien.

 2. Å se emballasje i et fremtidsperspektiv.
BEWi er hele tiden tett på den globale utviklingen innen næringsmiddelemballasje. Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner, trend- og markedsanalyser, kompetanseutvikling, samt aktiv deltakelse i ulike prosjekt og fora både nasjonalt og internasjonalt.
                                                       bewi box

På vår nettside bewi.no kan du lese mer om hvordan vi ser på emballasjeutvikling.

Oppdatert