Informasjon om endret salgsledelse i BEWi

Publisert

Kjære Kunde og Samarbeidspartner,

 

Vår salgsdirektør Bjørn Berg slutter i BEWi med virkning fra 01. august 2017. BEWi takker Bjørn Berg for godt samarbeide de siste fire årene og ønsker lykke til videre. 

Ny fungerende leder for salg er Kjersti Strand (Leder Forretningsutvikling). Kjersti Strand har vært i BEWi de siste tre årene, har bred salgserfaring og utdannelse innen strategi og internasjonal forretningsutvikling fra NTNU. 

 Kjersti Strand 2017

Account Manager og kontaktperson vil for de aller fleste fortsette som tidligere. De kunder/samarbeidspartnere som får en ny kontaktperson i BEWi blir kontaktet direkte i løpet av kort tid.

 

Kontaktinformasjon for vår nye salgsleder (Leder Forretningsutvikling) er:

Kjersti Strand 

E-post: kjersti.strand@bewi.com

Tlf: +47 47 67 56 06

 

BEWi ser frem i mot å fortsatt være en solid partner, leverandør og medspiller for våre kunder og samarbeidspartnere. 

 

Vennlig hilsen

BEWi

 

 

Oppdatert