BEWi & Tommen Gram presenterer emballasjeløsninger på Scanpack!

Velkommen til oss på stand nr. C03:40

Publisert
BEWi skal delta på Scanpack-messen i Gøteborg i oktober og er allerede i full gang med planleggingen. 
Scanpack-messen er Nord-Europas største og mest heldekkende messe for alle som produserer eller benytter emballasje i sin egen produksjon. Vårt fokus vil være på næringsmiddel emballasje.
Her har du en unik møteplass for inspirasjon og kunnskaputveksling og siste men ikke minst et viktig sted for nettverksbygging.
Vi vil presentere en rekke løsninger og våre nyeste innovasjoner innen mer miljøvennlig emballasje til næringsmiddelproduksjon.

For øvrig ligger det også informasjon om messen på www.scanpack.se5a0df932-e651-44a3-81dc-bca73aa7a537
Oppdatert